بررسی عددی انتقال حرارت درلوله های فایرهیتر واحد بنزین سازی پالایشگاه تهران

یکی از اساسی ترین مشکلات در کوره ها و فایرهیترها، کنترل و درحد مجاز نگه داشتن دمای سطح لوله ها می باشد. در این پژوهش انتقال حرارت در لوله های فایر هیتر واحد بنزین سازی پالایشگاه تهران به صورت عددی مورد بررسی واقع شده است. […]

به اشتراک بگذارید: